Sic itur per asperam, ad astra.
Göröngyös úton jutunk el a a csillagokig.

2010. augusztus 31., kedd

Antoine Lavoisier (1743-1794) idézetek


Antoine Lavoisier (1743-1794)
francia vegyész, a modern kémia atyjainak egyike."Egy pecsét három lenyomatához hasonlóan a szónak létre kell hoznia a fogalmat, és a fogalomnak le kell képeznie a tényt. S mivel a fogalmak a szavak révén õrizhetõk meg és közölhetõk, szükségképpen semmilyen tudomány nyelvét sem tökéletesíthetjük a tudomány egyidejû tökéletesítése nélkül; másrészt a tudományt sem tökéletesíthetjük a hozzá tartozó nyelv vagy nevezéktan tökéletesítése nélkül. Bármilyen biztosak legyenek is bármely tudomány tényei, s bármilyen helyes fogalmakat alkossunk is ezekrõl a tényekrõl, ha nincsenek olyan szavaink, amelyekkel ezek pontosan kifejezhetõk, csak hamis benyomásokat közölhetünk másokkal. "

***
"Kisgyermekkorban fogalmaink a hiányból fakadnak; a hiány érzete hozza létre a kielégülést nyújtó tárgy fogalmát. Ily módon az érzetek, észlelések, elemzések sorából szukcesszív fogalomláncolat keletkezik, amely úgy kapcsolódik össze, hogy a gondos megfigyelõ az emberi tudás összességének rendjét és kapcsolatát visszafejtheti egy bizonyos pontig."
***
"A tudományok tanulmányozása és gyakorlása során ez másképp van; téves ítéleteink sem létünket, sem boldogulásunkat nem befolyásolják, és semmilyen fizikai szükséglet nem kényszerít a helyesbítésükre. A fantázia azonban, mely mindig az igazság határain túl barangol, az egoizmussal és azzal az önbizalommal párosulva, melyet oly szívesen bocsátunk meg, olyan következtetések levonására késztet, amelyek nem származnak közvetlenül a tényekbõl; így bizonyos mértékben önmagunk félrevezetésében válunk érdekeltté. Ezért semmiképpen sem csoda, hogy a fizika tudományában a következtetések levonása helyett sokszor élnek feltevésekkel. Ezek a feltevések egyik korról a másikra szállnak, nagyobb súlyt nyernek a tekintélyek támogatása nyomán, s végül még a bölcsek is alapigazságként fogadják el õket. "
***
"Az efféle hibák megelõzésének – s ha már létrejöttek, korrigálásuknak – egyetlen módja, hogy gondolkodásunkat, amennyire csak lehet, kordában tartjuk és egyszerûsítjük. Ez teljes mértékben tõlünk függ, és semmibevétele hibáink egyetlen forrása. Csak a tényekben bízhatunk meg. Ezeket a természet tárja elénk és nem csaphatnak be."
***
"Eme igazságokról mélyen meggyõzõdve annak a törvénynek vetettem magam alá, hogy mindig az ismerttõl az ismeretlen felé haladjak, soha ne vonjak le semmilyen következtetést, amely nem következik közvetlenül és szükségszerûen az észlelésbõl vagy a kísérletbõl"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése