Sic itur per asperam, ad astra.
Göröngyös úton jutunk el a a csillagokig.

2010. augusztus 31., kedd

Etienne Bonnot , Abbé de Condillac , (1714-1780)


Etienne Bonnot , Abbé de Condillac abbé [1714–1780]

"Csak a szavak közegének közvetítésével gondolkozunk. – A nyelvek valódi analitikus módszerek. – Az az algebra, amelyet mindenfajta kifejezésben a legegyszerûbb, a legegzaktabb és a lehetõ legjobb módon alkalmaznak rendeltetésének betöltése érdekében, egyszersmind nyelv és analitikus módszer. – A gondolkodás mûvészete nem több, mint jól megalkotott nyelv."

***
"Ahelyett, hogy a megismerni kívánt dolgokat megfigyeltük volna, inkább elképzeltük õket. Az egyik rosszul megalapozott feltevéstõl a másikig haladva végül megtévesztettük magunkat a hibák sokaságával. Ezek a hibák elõítéletekké váltak és – természetesen – alapelvekként fogadtuk õket el, s így egyre jobban megtévesztettük magunkat. Gondolkodásmódunk is képtelen; rosszul használjuk azokat a szavakat, amelyeket nem értünk, és ezt a gondolkodás mûvészetének nevezzük. Amikor a dolgok ilyen méretet öltenek, amikor a hibák ennyire felgyülemlenek, csak egyetlen gyógymód van a gondolkodás rendjének helyreállítására: mindent el kell felejteni, amit tanultunk, fogalmainkat vissza kell vezetni forrásukhoz, végig kell követnünk keletkezésük láncolatát, és, ahogy az én Lord Bacon-öm mondja, újra kell alkotni az emberi értelmet." "Ez a gyógymód egyre nehezebbé válik, amint egyre tanultabbnak véljük magunkat. Nem kellene mindenkinek megértenie a legvilágosabb, a legpontosabb és a leginkább rendszerezett tudományos munkákat? Valójában azok, akik soha semmit nem tanultak, jobban meg fogják õket érteni azoknál, akik sokat tanultak, és még jobban azoknál, akik sokat írtak."
***
"De a tudományok végül is haladtak, mert a filozófusok nagyobb figyelmet szenteltek az észlelésnek, és olyan pontossá tették nyelvüket, amilyen pontosságot észleléseikben alkalmaztak: nyelvük javítása nyomán jobban gondolkoznak."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése