Sic itur per asperam, ad astra.
Göröngyös úton jutunk el a a csillagokig.

2012. május 22., kedd

Guy de Maupassant: A víz partján /2/


2

Várt a leány, ő volt először ottan,
hozzá futottam, nyomba térdrerogytam,
megsimogattam termetét puhán,
magamhoz vonva. Ámde reszketőn
továbbfutott a holdfényes mezőn,
s nyomába akkor érhettem csupán,
hogy megbotlott a lába a csalitban.
Ekkor átfogtam gömbölyű csípőit,
s a lombos, árnyas tópartra hívtam,
sápadtan nézett szemembe ő itt,
ki még előbb kihívó volt, s merő.
De a vérembe zajgott az erő
és csak növelte, hogy ennyire fél.

Ó, mondjátok, micsoda az a mély
láz, mely a csók óráján néha megkap?

A hold erősen égett, mint a telt nap,
a nád között a békák éneke
nagyhangosan kuruttyolt, brekeke.
És szólt a fürj a messzeségbe:"vá-vá",
s dalát kiszélesítve szerenáddá
nótázott már az ébredő madárhad.
Távol szerelmet vitt a táj fuvalma,
forró lehelletet, csókot fuvallva,
és lassú borzadással végigáradt
a tűz, a vágy, mely lopva gerjedett föl.
Párzási kedv szállt a meleg szelekből
s gondoltam: "Itt e tágas, lanyha földön
e nyári éjjelen gyengéd fonállal
hány állatot s embert ölel ma által
ugyanez a szorongó, édes ösztön",
s magamnak vágytam mind e kéjeket.

Csókoltam ujjait, s ő reszketett.
Keze szagos volt, mint levendula,
ingét kakukkfűillat lepte el,
a melle ízes, mint a mandula,
mint vadbabérfa, vagy a kecsketej,
mit úgy tögyről isznak a hegyekbe.
Megleltem ajkát, küszködött remegve,
és hosszú volt csókom, egy végtelenség,
kővé meresztve testemet s a testét.
Fetrengve hörgött és tüzet lehelt:
a szerelemtől megmeredt kebelt
sírás emelte. Arca csupa láng volt,
félig reám nyitott szeme parázsolt,
és összeforrtak az érzékek, ajkak.
Aztán a csöndes éjbe, amikor
pihent a táj, fölhangzott egy sikoly,
hogy az alvó madárkák fölriadtak.

Később elhallgatott a fürj, a béka,
leszállt az óriási, lomha csend,
egy eb ugatott a tanyákba bent,
gyászos panasszal fölvakkantva néha.

Reggelre a lány eltűnt, mint kísértet,
bolyongtam a mezőn, őt híva folyton,
bőrének édes illata kísértett.
Szívembe volt nézése, ez a horgony,
s vittük a test béklyóit hallgatag,
mint két egymáshoz láncolt gályarab.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése